AQUALUX - LLAK - NË BAZË UJI

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

Aqualux llak është lyerës përfundimtar për dru dhe metal me përmbajtje të kualitetit të lartë të rezinave akrilike të tretura në ujë, pigmenteve të qëndrueshme në dritë.

PRODUKTI ËSHTË:

 • ekologjikisht i pranueshëm

 • jo toksik

 • jo i ndezshëm

 • rezistent ndaj ndikimeve/kushteve atmosferike

MBULIMI

8-10 m² sa 1 l

PAKETIMI

0,2 l / 0,75 l / 3 l / 5 l / 15-17 l

NUANCAT

 • L401-e bardhë
 • L434-e verdhe
 • L404-okër
 • L405-bojë kafe
 • L432- i kuq
 • L411- e gjelbër
 • L408-blu
 • L406-gri
 • L413- e zezë
 • i pangjyrë

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE