MAESTRO 2K PU - LLAK PËR HALLA SPORTI SD - MAT

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

  • llak mat dy komponentësh i krijuar në bazë të lidhësve nga poliuretani në tretësa organik me aditivë të veçantë.
  • dallohet me kundër-rrëshqitje, fortësi të lartë, rezistencë ndaj gërvishtjeve dhe ndikimit të kimkateve të buta, qëndrueshmëri.
  • mat sipërfaqja(20-40%) në mënyrë që të evitohet reflektimi nga ndriçimi.
  • nuk tretet

MBULIMI

3-4 m2/ në tri shtresa.

PAKETIMI

10 l

APLIKIMI

PËRGATITJA E BAZËS:

Baza (parketi) duhet të jetë e pastërt, e thatë dhe e gërryer me letër grrithëse nr.150.

PËRGATITJA E MATERIALIT:

Secilën komponentë para përdorimit duhet tundur/përzier mirë. Proporcioni i përzierjes me Maestro kontakt SD 1:1; përzierjen ta homogjenizoni mirë dhe pas 15 minutave ta aplikoni ne bazë; koha e konsrvimit është 6-8 orë.

MËNYRA E APLIKIMIT:

Aplikohet me rul special me qime të shkurtra në 3 shtresa. Rekomandohet që të aplikohet mbi Maestro impregnues apo Maestro gjel për parket, por mund të aplikohet edhe direkt në dru.Shtresat duhet të aplikohen në distancë kohore prej 24 orëve. Grryerja mes shtresore me letër grrithëse nr.150.Tek aplikimi i shtresës së fundit përzierjes duhet shtuar deri 10% Maestro ngadalsues.