KEMOPOL PREMIUM PROTECT - BOJË E BRENDSHME ME MBULUESHMËRI TË LARTË

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

KEMOPOL PREMIUM PROTECT është bojë disperzive për mure të brendshme, me mbulueshmëri shumë të lartë dhe me veti mbrojtëse të mureve të brendshme nga zhvillimi i mykut. Krijon film të fortë, të qëndrueshëm dhe elastik. I dedikohet mbrojtjes dhe dekorimit të të gjitha llojeve të sipërfaqeve të mureve të brendshme, në veçanti rekomandohet për hapësirat tek të cilat vjen deri te rritja e lagështisë së ajrit dhe kondensimit të avullit Duke ju falendëruar rezistencës në larje është veçanërisht i përshtatshëm për hapësirat të cilat janë të ekspozuara kushteve më të rënda(koridoret, shkallët, spitalet, menzat, kuzhinat e restoraneve, saunat, muret rreth bazeneve etj.)Është e nevojshme të potencohet se Kemopol protect aplikohet/përdoret vetëm për parandalimin e formimit të mykut.

MBULIMI

5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

3 l / 5 l / 10 l / 15 l

 

NUANCAT

  • e bardhë