TRETËS SINTETIK

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

PËRDORET PËR TRETJEN E BOJËRAVE:

  • Kemolux bojë zmalto sintetike
  • Kemolux universal bojë antikorrozive për metal
  • Kemolux bojë vaji për dru
  • Kemolux primer ajrosës-ventilues
  • Hardlux primer ajrosës-ventilues
  • Hardlux bojë profesionale

PAKETIMI:

0.5 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l