AQUALUX LAZUR BASE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Lyerës fungicido insekticid i cili mbron drurin nga myku, kërpudhat dhe insektet. Përdoret në objektet të cilat do ti ekspozohen ndikimeve atmosferike, përdoret para aplikimit të Aqualux lazurës.

PËRDORIMI

Aqualux lazur base për dru është i përshtatshëm për të gjitha llojet e druri.Para përdorimit impregnuesin duhet përzier mirë!Aplikohet e patretur me rul apo spërkatje në drurin e thatë, të pastërt dhe të grryer në një shtresë! Duhet të shmanget puna nën diell të fortë, dhe në temperatura nën +10 °C. Pas përdorimit veglat duhet të lahen me ujë!

MBULIMI

Me 0,75 l mund të lyeni 9-11 m2/l sipërfaqe në një shtresë, varësisht nga thithja e sipërfaqes së drurit dhe mënyrës së aplikimit.

SASTAV

SISTEMI/DRU:

1. Aqualux lazur base

2. Aqualux lazura

PAKETIMI

0,75 l / 5 l / 18 l

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE