Alfabeti i ngjyrave

Ngjyrat në hapësirë mund të jenë pasive, aktive apo neutrale. Ngjyrat e forta - posaqërisht e kuqja, portokalli dhe e verdha - janë ngjyra aktive të cilat I japin njerëzve energji shtesë.

Shkolla Feng Shui

Sipas Feng Shui-t, ngjyrat ndahen në të qetësuese, të ftohta yin ngjyrat si e kaltra dhe të nxehta, ngjyrat nxitëse yang siq është e kuqja.

Këndi për Mjeshtër

Ka gjithmonë e më shumë njerëz që kanë guxim të mjaftueshëm që ti marrin përsipër detyrat e dekorimit të shtëpisë mbi vete dhe të sjellin frymë të freskët në interier duke ngjyrosur muret apo rregulluar fasadën e jashtme.

Referencat

Kur punojmë, gjithmonë mundohemi të jemi për një nuancë më të mirë! Shikoni referencat të cilat I kemi fituar/merituar me të drejtë.

Industria

Chromos Svjetlost në programin e tij të produkteve ofron një gamë të gjerë të zgjidhjeve për segmentin e industrisë.

Më gjerë

Katalogjet, multimedia dhe certifikatat

TOP MIX përbërje

...mijëra e mijëra nuanca. Për mijëra dhe mijëra dëshira tuaja. Për mijëra ide të reja...

Më gjerë