AQUALUX - LAZURA

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

Aqualux lazura është lyerës transparent ujë tretës I cili shërben për mbrojtjen dhe zbukurimin e drurit.Përmban rezina akrilike të kualitetit të lartë dhe pigmenteve të qëndrueshme në dritë.

PRODUKTI ËSHTË:

 • ekologjikisht i pranueshëm
 • mbron sipërfaqet e drurit nga ndikimet e jashtme
 • përmban UV filtra
 • përmban aditivë uje-rezistente
 • jo toksik
 • jo i ndezshëm

MBULIMI

8-13 m²/l

PAKETIMI

0,75 l / 3 l 

NUANCAT

 • 01-e bardhë
 • 02-i pangjyrë
 • 03-bredh
 • 04-ah
 • 05-lisi
 • 06-pishe
 • 07-larsh
 • 08-sofër
 • 09-dru tik
 • 10-e gjelbër
 • 11-ulliri
 • 12-arrë
 • 13-Druri me dru
 • 14-Dru zezak

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE