AQUALUX - PRIMER BOJË PËR METAL

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

Aqualux primer bojë për metal është lyerës antikoroziv për metal në bazë krijuar nga rezinat akrilike të tretura në ujë,antikorozive dhe pigmenteve.Aplikohet para shtresës së Aqualux Llak-ut, lyerësit përfundimtar për dru dhe metal.

KY PROUKT ËSHTË:

  • ekologjikisht i përshtatshëm
  • jo toksik
  • jo i ndezshëm

PËRDORIMI

Baza duhet të jetë e pastruar nga yndyra, ndryshku dhe pluhuri. Para përdorimit Aqualux primer bojën për metal duhet përzier mirë!Aplikohet me rul apo spërkatje, tretja me rregull nuk është e nevojshme mirëpo sipas nevojës të tretet me ujë nga ujësjellësi(max 5%). Nëse boja aplikohet me spërkatje duhet të tretet në visokozitet 25-30 sekonda sipas 4DIN 53211. Duhet të shmanget puna nën diell të fortë, dhe në temperatura nën +10 °C. Pas përdorimit veglat duhet të lahen me ujë!

INTERVALI BRENDA LYERJEVE

Intervali brenda lyerjeve 2-3 orë.

MBULIMI

Me 0,75 l mund të lyeni 8-10 m2/l sipërfaqe në një shtresë, varësisht nga trashësia e lyerjes dhe mënyrës së aplikimit.

SISTEMI

SISTEMI / METAL

Aqualux primer bojë për metal;

Aqualux llak

PAKETIMI

 0,75 l

NUANCAT

  • hiri
  • e kuqe

NUANCAT

  • T201 i kuq
  • T202 gri

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE