FINALTERM S

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

Ngjitës profesional në bazë të çimentos mbushësve dhe aditivëve të përshtatshme. Produkti është projektuar për lidhjen, rafinimin e sipërfaqes dhe pllakave termoizoluese nga polistoroli të zgjeruar plastik dhe të përforcuar dhe për fasada leshi minerale

SHPENZIMI PËR NGJITJE

10 kg/m2 varësisht nga vrazhdësia e sipërfaqes në të cilen aplikohet.

PAKETIMI

25 kg

NUANCAT

  • Gri