FINALTERM SF

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

Ngjitës profesional në bazë të çimentos, mbushësve,fiber dhe aditivëve të përshtatshme. Produkti është projektuar për armimin dhe gletimin e pllakave termoizoluese nga polisteroli i zgjeruar plastik dhe për ngjitjen e leshit mineral në fasada.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqja në të cilën aplikohet ngjitësi duhet të jetë e drejtë, e fortë dhe e pastruar nga pluhuri apo nga njollat e yndyrshme.

TEMPERATURA E MONTIMIT

+5°C do +30°C.

APLIKIMI

Me mistri dhe vegël murosjeje.

PËRGATITJA E NGJITËSIT

Përzierjes së thatë i shtojmë 26% ujë(6,5L ujë për një thes) dhe e përziejmë mirë deri në homogjenizim të plotë.Masën e përzier duhet lënë të pushojë 5 minuta, pastaj edhe njëherë duhet përzier para vendosjes në mur.

SHPENZIMI PËR NGJITJE

Min. 4-6 kg/m2 (ngjitje+gletim).

PAKETIMI

25 kg

NUANCAT

  • Gri