SIMPRA - IMPREGNUES UNIVERSAL – E UJIT

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

Mbështet përforcimin dhe barazon thithjen në sipërfaqe si dhe përmirëson ngjitjen/kapjen e Kemopol dhe Bravo bojërave për mure të brendshme, Dispervan dhe Fasena bojë për fasadë, Betontonbojë për beton dhe lyerësve të tjere disperziv për punime të brendshme dhe të jashtme. Aplikohet në një shtresë me furçë ose me rul duke e tretur me ujë në proporcion 1:1.

MBULIMI

0,1 l /m2.

PAKETIMI

1 l / 3 l / 5 l /15 l