SIMPRA - IMPRENJUES SILIKONI UJË REZISTUES

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

Lyerës themelor që aplikohet nën Simpra bojë silikone. Simpra përdoret për zvoglimin e thithshmërisë së bazave minerale dhe njëkohësisht ndërlidhjen e grimcave të bazës dhe krijimin e aftësive hidrofobe në sipërfaqet e jashtme para lyerjes me bojë silikone. Rregullon absorbimin dhe zmadhon ngjitjen e bojës. Aplikohet në një shtresë me furçë apo rul si dhe tretet me ujë në proporcion 1:1.

MBULIMI

10-12 m2/l

PAKETIMI

1 l / 5 l