FINALGRUND FIBER

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Lyerës themelor në bazë të lidhësve akrilik me fibra për të gjitha llojet e mureve. I përshtashëm për lyerjen e sipërfaqeve të plasaritura të fasadave, sipërfaqeve jo të drejta. Lyerësi mbulon plasaritjet deri 0.3mm, zvogëlon ujë thithshmërinë e e sipërfaqes, barazon thithshmërinë e sipërfaqes, ngjyros shtresën dhe lidh mes vete pluhurin dhe pjesët tjera të dobëta të cilat nuk kanë mundur të
largohen gjatë pastrimit. Përmirson pranimin e shtresës përfundimtare të cilat janë të lëmuara dhe nuk kanë thithshmëri të mirë.

PËRDORIMI

Përdioret për shtresa të ndryshme minerale, fasada gëlqerore, nga cementi dhe nga gipsi, fasada themelore për sistemet termoizoluese, beton, pllakat nga gips-kartoni dhe fiber-cementi. Nuk është i përshtatshëm për fasadë gëlqerore dhe sipërfaqet e ngjyrosura me lyerës vajor apo alkid. Efekti optimal i mbulimit të plasaritjeve arrihet me përdorimin e sistemit të ngjyrave FASENA fiber dhe FASENA elastic.

MBULIMI

0,20 - 0,50 kg/m² në një shtresë, varësisht nga tretja dhe thithshmëria e sipërfaqes.

PAKETIMI

18 kg

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE