FINALGRUND UNI

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

Univerzalni temeljni premaz sa kvarcnim pjeskom za sve vrste podloga prije nanošenja akrilnih, silikatnih i silikonskih dekorativnih tankoslojnih žbuka.

PËRDORIMI

Finalgrund Uni është lyerës themelor universal me rërë kuarci për të gjitha llojet e sipërfaqeve para aplikimit të suvave shtresëhollë dekorative akrilike, silikate, silikone.

MBULIMI

0.15-0.20 kg / m² varësisht nga thithja e sipërfaqes.

PAKETIMI:

5 kg / 18 kg

 

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE