DISPERVAN

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

Dispervan është bojë me bazë të emulzionit të ujit dhe lidhësve të polimerit. Aplikohet lehtë, baza e pranon mirë, është rezistente ndaj gërvishtjeve, ndikimeve klimatike të nivelit të mesëm, dritë rezistente, rezistente ndaj ndikimeve alkale dhe avulllëshuese.

PËRDORIMI

Sipërfaqja në të cilën aplikohet Dispervan-i duhet të jetë e thatë, e lirë nga shtresat e lidhura dobët dhe e pastërt.

MBULIMI

4-5 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes. Nuk guxon të ngrihet!

PAKETIMI

0,75l / 2 l / 3 l / 5 l / 15 

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE