FASENA akril

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

FASENA AKRIL  – bojë dispersive për fasadë e dedikuar mbrojtjes dhe dekorimit të sipërfaqeve të reja të fasadave dhe për ripërtrirjen e shtresave të vjetra.

APLIKIMI

Në bazën e thatë, të pastërt dhe të fortë aplikohet ngjyra me furçë, rul apo spërkatje në dy shtresa; intervali brenda lyerjeve: 6-10 orë Para lyerjes bazën/murin apo vendi që do të lyhet duhet impregnuar me SIMPRA impregnues univerzal. Nuk preferohet puna në temperatura nën + 5 °C dhe mbi + 35 °C. Sipërfaqet në të cilat aplikohet nuk duhet t´i ekspozohen drejtpërdrejt rrezeve të diellit.

TRETJA

Prej 5% deri 10% me ujë të pastërt.

NUANCIMI

Në Top Mix sistemin.

MBULIMI

4-5 m2/l në dy shtresa. E përdorshme së paku deri në datën e vendosur në ambalazhë, i deponuar në hapësirë të thatë, tëajrosur mirë dhe larg ekspozimit të rrezeve të diellit në temperaturë nga +5 °C deri + 25 °C.

PAKETIMI

0,75l / 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE