FASENA fiber

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

FASENA FIBER  – bojë akrilike për suva me fibra dhe e mbrojtur me aditive fungicide. Shërben për ngjyrosjen e sipërfaqeve të suvatuara të forta dhe të vrazhda si dhe për ngjyrosjen e sipërfaqeve të plasaritura të suvave me trashësi deri 0.3mm si dhe te sanimi i shtresave të vjetra të betonit.

APLIKIMI

Në shtresën e pastërt, të thatë dhe të fortë aplikohet me furçë, rul apo spërkatje me përdorur pajisje personale mbrojtëse siç kërkohet. Intervali brenda lyerjeve: 6-10orë. Para ngjyrosjes bazën duhet impregnuar me VITAGRUND apo SIMPRA impregnues universal. Nuk preferohet puna në temperaturat nën + 5 °C dhe mbi + 35 °C. Sipërfaqet në të cilat aplikohet nuk guxon ti ekspozohen rrezeve direkte të diellit. Ngjyrosja e sipërvaqeve suvatuese në shi, mjegull apo në erëra të forta nuk është e lejuar!

TRETJA

I pa tretur apo me ujë të pastërt prej 5% deri 10%. 

NUANCIMI

Në Top Mix sistemin.

MBULIMI

2-4 m²/l në dy shtresa.

PAKETIMI

5 l / 15 l

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE