FASENA silikat

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

FASENA SILIKAT bojë silikate për fasadë i dedikohet mbrojtjes dekorative të suvave minerale të vjetra dhe të reja. Nuk guxon të përdoret në mbrojtjen e suvave nga gipsi dhe shtresave të vjetra nga gëlqera dhe lyerësve disperziv!

PËRDORIMI

Para lyerjes shtresë detyrimisht duhet impregnuar me SIMPRA SILIKAT PRIMER impregnues silikat në një shtresë. Në shtresën e tharë aplikohet FASENA SILIKAT bojë silikate për fasadë në dy shtresa me furçë apo rul. Shtresa e parë e FASENA SILIKAT-it aplikohet 3 ditë pas aplikimit të impregnuesit, ndërsa shtresa e dytë aplikohet vetëm atëherë kur shtresa paraprake është tharë plotësisht! Nuk guxon të punohet në sistemin “lagësht në të lagësht“!

Lyerja kryhet vetëm në përputhje me kushtet klimatike: temperatura nga + 8 deri + 30 °C, pa shi, mjegull dhe erë të fortë,ndërsa anët ku depërtojnë rrezet e diellit duhet të mbrohen me perde. Shtresa duhet të jetë e fortë, e pastërt dhe e thatë, pa grimca dobët të lidhura, kripëra që treten në ujë dhe yndyrërat. E përdorshme së paku deri në datën e vendosur në ambalazhë, i deponuar në hapësirë të thatë, të ajrosur mirë dhe larg ekspozimit të rrezeve të diellit në temperaturë nga + 5 °C deri +  25 °C. Para përdorimit të lexohen informatat teknike të produktit.

TRETJA

Nuk tretet ose max. deri 5% ujë i pastër.

NUANCIMI 

Në Top mix sistem.

MBULIMI

4-6 m2/l në dy shtresa.

PAKETIMI

5 l / 15 l

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE