FASENA silikon

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

FASENA SILIKON është bojë silikone e mbrojtur në mënyrë fungicide për suva për mbrojtjen e suvave të reja, të pa karbonizuara dhe të vjetra, nga gëlqera të karbonizuara si dhe për suva nga gëlqero-cementi dhe cementi. Është i mundshëm edhe aplikimi në lyerësa silikat dhe silikonë si dhe në të gjitha llojet e suvave dekorative minerale dhe disperzive. Ka prirje të vogël ndaj papastërtive por aftësi të forta të rezistencës ndaj ujit duke mbajtur avull-lëshueshmërinë.

APLIKIMI

Në sipërfaqen e thatë, të pastërt dhe të fortë aplikohet me furçë, rul apo me spërkatje në dy shtresa me përdorur pajisje personale mbrojtëse siç kërkohet; intervali brenda lyerjeve: 4-6 orë. Mes shtresa tretet deri 15%, ndërsa shtresa e fundit më së shumti deri 10%. Para ngjyrosjes sipërfaqen duhet impregnuar me impregnues SIMPRA SILIKON PRIMER  ujërezistent. Të mbrohet nga rreshjet për 24 orë.

TRETJA

Me ujë të pastërt.

NUANCIMI

Top Mix sistemi.

MBULIMI

4-6 m2/l në dy shtresa.

PAKETIMI

5 l / 15 l

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE