KAMEN PROTECT

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

KAMEN PROTECT është lyerës imprenjues i pangjyrë i cili depërton mirë në baza minerale, me ç´rast e zmadhon ujë rezistueshmërinë dhe në këtë mënyrë i mbron nga lagështia, të rreshurat si dhe nga ndryshku kimik i shkaktuar nga kriposjet për shkak të depërtimit të të rreshurave në sipërfaqet e pa trajtuara.

MBULIMI

Mesatarisht 0,6 m²/l por shumë varet nga thithja e sipërfaqes.

PAKETIMI

1 l / 4 l / 18 l

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE