ULTRA LAZURIT

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

ULTRA LAZURIT është lyerës transparent mbrojtës – dekorativ për punime të brendëshme dhe të jashtme druri. Para çdo përdorimi boja duhet përzier mirë! Sipërfaqet që mbrohen me bojën LAZURIT duhet të jenë të thara mirë dhe të përpunuara shumë mirë. Për punime të jashtme (dyer, dritare, gardhe etj.) është e DETYRUESHME një shtresë e bollshme bazë me ngopës LAZURIT për mbrojtjen nga myku, kërpudhat dhe insektet. Gjatë përgatitjes së sipërfaqes para lyerjes me nuanca të errëta LAZURIT, mund të përdoret ngopësi KEMOCID. Lyerësi transparent LAZURIT nuk mund të përdoret si lyerës i pavarur për punime të jashtme!

MBULIMI

5 – 6 m2 /l, në një shtresë të vetme, varësisht nga thithja dhe shkalla drurit.

PAKETIMI

0.75 l / 4 l / 18 l

NUANCAT

 • 01 e bardhë
 • 02 i pangjyrë
 • 03 bredh
 • 04 ah
 • 05 lisi
 • 06 pishe
 • 07 larsh
 • 08 sofër
 • 09 dru tik
 • 10 e gjelbër
 • 11 ulliri
 • 12 arrë
 • 13 druri me dru
 • 14 dru zezak

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE