ULTRATON LASUR

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

ULTRATON LASUR është lyerës lazur për dekorim dhe mbrojtje afatgjatë për të gjitha llojet e drurit. Për objektet ku druriështë përdorur për ambiente të jashtme ose për ato të brendëshme në ambiente me më shumë lagështi, rekomandohet që para lyerjes me ULTRATON LASUR, druri të mbrohet me një shtresë ngopje Ultra Lazurit (për nuanca të hapura ULTRATON LASUR ose me ngopje Kemocid (për nuancat e errëta).

MBULIMI

10-12 m²/l në dy shtresa varësisht nga thithja dhe shkalla e përpunimit të drurit, si dhe mënyres së aplikimit.

PAKETIMI

0,75 l / 2,5 l / 4 l / 18 l

NUANCAT

 • 01 e bardhë
 • 02 i pangjyrë
 • 03 bredh
 • 04 ah
 • 05 lisi
 • 06 pishe
 • 07 larsh
 • 08 sofër
 • 09 dru tik
 • 10 e gjelbër
 • 11 ulliri
 • 12 arrë
 • 13 druri me dru
 • 14 dru zezak

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE