KEMOCEL primer për gërryerje të thatë

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

Përdoret si primer së bashku në sistem me llakun Kemocel nitro për ngjyrosjen transparente të mobiljeve dhe gjësendeve tjera të drurit.

MBULIMI

7-8 m2/l në një shtresë, varësisht nga lloji dhe shkalla e përpunimit të drurit.

PAKETIMI

0,75 l / 18 l

NUANCAT

  • i pangjyrë

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE