ULTRA LAZURIT - IMPREGNUES

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

ULTRA LAZURIT BASE  ështe shtresa bazë per drurin, e bërë për të gjitha konstruksionet e drurit të cilat janë nën ndikimin e faktorëve të jashtëm, me një substancë biocide aktive është i mbrojtur nga  kërpudhat, myku dhe algat.  Përmban <0,2% substanca aktive -IPBC

APLIKIMI

Në elementët që janë nën ndikimin e faktorëve të jashtëm (dritaret, gardhet etj),është e detyrueshme si bazë mbrojtjeje me sistemin ULTRA LAZURIT  në shtresë boje. Në   sipërfaqjet e mirë drenuara (max12% lagështirë) dhe të trajtuara terësisht aplikimi bëhet me zhytje,  derdhje, me kistë ose furçë, kjo bëhet deri ne sasinë që mundë të thithe druri, dhe bëhet nga të gjith anët e elementit që do mbrojmë. Në sipërfaqjet e perpunuara më pas, patjetër te përsëritet përsëri procesi. Pas tharjes që zgjat nga 16 deri 24 ore duhet të vazhdohet procesi i mbrojtjes me Lazurn ose me shtresa alkidi te pigmentuar.

MBULIMI

10-13 m2/l për një shtresë kjo, varet nga thithja e drurit dhe sa e përpunuar është shtresa.

KONSUMI

0,1 l/m2 në një shtresë.

SISTEMI/DRURI

1× ULTRA LAZURIT BAZË

2× ULTRA LAZURIT/ ULTRA LAZURIT LLAK/ULTRATON/ULTRATOP

ASORTIMANI

Pa boje.

HOLLUESI

Holluesi nuk është i nevojshëm.