KEMOCEL primer

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

Përdoret si nënshtresë antikorrozive për mbrojtjen e konstruksioneve prej hekuri dhe çeliku, industrinë e makinave bujqësore, prodhimeve në industrinë elektrike etj.

MBULIMI

10-11 m²/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi filmi të tharë prej 30 mikrona.

SISTEMI

SUSTAV / METAL

1. Kemocel primer nitro për metale;
2. Kemocel bojë nitro / 2x Kemolux bojë zmalto sintetike / Kemolux universal bojë antikorrozive me tharje të shpejtë/ Hardlux bojë me efekt metalik / Hardlux bojë profesionale/ Hardlux hammerschlag efekt / Kemocel bojë nitro

PAKETIMI

0,75 l / 2,5 l / 18 l

NUANCAT

  • e bardhë
  • T201 i kuq
  • T202 gri

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE