KEMODUR S

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

Bojë universale primer me tharje të shpejtë është krijuar nga kombinimi i rezinave të modifikuara alkide dhe fenole si dhe me shtim të pigmenteve antikorozive. Thahet shpejtë, ngjitet mirë në lloje të ndryshme të metaleve dhe posedon veti të mira antikorozive dhe mekanike.

PËRDORIMI

Përdoret si primer lyerës antikoroziv për sipërfaqe metalike si: hekuri, çeliku, hekuri i galvanizuar dhe lëgurë alumini në industrinë e përpunimit të metaleve dhe makinave. Në shtresa mirë të përgatitura aplikohet me spërkatje. Lyerja tjetër (bojërat primer, bojërat mbuluese me tharje të shpejtë apo nitro bojërat) me spërkatje mund të aplikohet 30 minuta pas aplikimit të shtresës së parë.

MBULIMI

10-11 m2/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar,me trashësi filmi të thatë prej 30 mikrometra.

PAKETIMI

0,75 l / 2,5 l / 18 l

TRETËSI

Nitro tretës universal

NUANCAT

  • T201 i kuq
  • T202 gri

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE