KEMOLUX AK ngjyrë bazike

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

Shërben si bojë antikorrozive për të gjitha sipërfaqet e konstruksioneve metalike, pajisjet e industrisë dhe instrumentet e tjera metalike të cilat janë kohë pas kohe apo gjithmonë të ekspozuar ndikimeve atmosferike të motit në kushtet normale.

MBULIMI

13-14 m²/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi filmi të tharë prej 30 mikrona.

SISTEMI

SISTEMI / METAL

1-2× Kemolux bojë metali antikorrozive + 2× Kemolux bojë zmalto /Hardlux bojë me efekt metalik /Hardlux bojë profesionale

PAKETIMI

0,20 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l

NUANCAT

  • e bardhë
  • T201 i kuq
  • T202 gri

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE