HARDLUX metal efekt llak DIRECT DTM

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

HARDLUX metal efekt llak DIRECT DTM është lyerës themelor dhe përfundimtar për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme të metaleve tek të cilët dëshirohet të arrihet pamja e hekurit të përpunuar.Për shkak të vetive antiokorrozive mund të aplikohet direkt në metalin e korroduar, celik, alumin dhe lyerësat tjerë me veti të thithjes së ngjyrave. Në sipërfaqe paraprakisht të pastruara nga grimcat e vrazhda të korrozionit. Sipërfaqet e lëmuara sikurse alumini duhet njëherë të grryhen që të sigurohet ngjitja e mirë e lyerësit. Kemodur S duhet përdorur për sipërfaqet sikur hekuri i zinkuar, bakri.

MBULIMI

10-12 m2/l në një shtresë, DFT 40 µm.

TRETJA

Tretës sintetik.

INTERVALI BRENDA LYERJEVE

24 orë.

MËNYRA E APLIKIMIT

Me spërkatje, me furçë apo rul. E përdorshme së paku deri në datën e vendosur në ambalazhë, i deponuar në hapësirë të thatë, të ajrosur mirë dhe larg ekspozimit të rrezeve të diellit në temperaturë nga +5°C deri + 25°C.

PAKETIMI

0,20 l / 0,75 l / 2,5 l

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE