KEMOLUX veshje të ndërmjetme

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

Lyerësi i ndërmjetëm është lyerës alkid i cili thahet në kontakt me ajrin.

PËRDORIMI

Kemolux lyerësi i ndërmjetëm – i bardhë përdoret si lyerës i mesëm në sistemet alkide të mbrojtjes së metaleve, drurit apo mureve. Në sipërfaqen e thatë dhe të pastërt paraprakisht të mbrojtur me primer bojë përkatëse (Kemolux primer bojë metali, Kemolux primer bojë vaji, Kemolux primer ajrosës-ventilues) aplikohet një shtresë Kemolux lyerës i ndërmjetëm – i bardhë.

MBULIMI

10-12 m2/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar,me trashësi filmi të thatë prej 30 mikrometra.

PAKETIMI

0,75 l

TRETËSI

Tretës sintetik.

NUANCAT

  • e bardhë

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE