KEMOPOL PLUS - BOJË E BRENDSHME ME MBULUESHMËRI TË LARTË

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

KEMOPOL PLUS është bojë disperzive me bazë uji me mbulueshmëri të lartë. I dedikohet para së gjithash mbrojtjes dhe dekorimit të pllakave nga gips-kartoni. Gjithashtu përdoret në sipërfaqet e mureve të përpunuara nga gëlqera, suvatë nga cementi si dhe mureve të vjetra me bazë të forta të cilat duhen renovuar.Filmi i tharë është rezistent ndaj fshirjes së thatë, nuk është rezistent në larje.

MBULIMI

5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

3 l / 5 l / 10 l / 15 l

NUANCAT

  • e bardhë