KEMOPOL PREMIUM - BOJË PËR MURE TË BRENDSHME

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Kemopol Premium është bojë disperzive për mure të brendshme me bardhësi të theksueshme dhe mbulueshmëri shumë të lartë. Krijon film të fortë, të qëndrueshëm dhe elastik i cili mund të lahet. Duke iu falendëruar tipareve të rezistueshmërisë ndaj larjes Kemopol Premium është i përshtatshëm për hapësirat të cilat janë të ekspozuara kushteve më të rënda(koridoret, shkallët, spitalet).

MBULIMI

5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l