HARDLUX HAMMERSCHLAG TRETËS

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

PËRDORET PËR TRETJEN E BOJËRAVE:

  • Hardlux Hammerschlag zmalto

PAKETIMI:

0.5 l / 5 l

 

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE