DRVOSPOJ - NGJITËS PËR DRU

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Drvospoj – ngjitësi për dru është i përpunuar në bazë të disperzionit të ujit të polivinilacetatit.

DUKJA E LYERËSIT:

  • e bardhë

PËRDORIMI

Përdoret si ngjitës montues në industrinë e mobiljeve, zdrukthtarinë ndërtimore etj, për ngjitjen e të gjitha llojeve të drurit. Rezultatet më të mira arrihen kur temperatura e ngjitësit, drurit dhe hapesirës ku punohet është nga +14 deri +30 oC. Në bazën e pastërt, të thatë dhe pa pluhur aplikohet me lopatë dhëmbëzore, me makinë apo manualisht.Sipërfaqet e ngjitura duhet mbajtur nën presion 15-30 minuta.

MBULIMI

150-200 g/m2

Nuk guxon të ngrihet.

PAKETIMI

0.1 kg / 0.6 kg / 1 kg / 20 kg

 

NUANCAT

  • e bardhë