EKOSIGNOL - BOJË PËR SINJALIZIM HORIZONTAL

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Ekosignol – bojë shtresëhollë për sinjalizim horizontal është lyerës alkid që thahet në kontakt me ajrin dhe ka veti të tharjes së shpejtë. Është tepër elastik dhe ka mbulueshmëri të madhe, adezion të shkëlqyer në çdo sipërfaqe rrugore dhe është rezistente ndaj gërvishtjeve dhe konsumimit nga trafiku.

MBULIMI

1.8 - 2 m²/l me trashësi filmi të tharë prej 300 mikrona. Sinjalizimi horizontal, 4 - 5 m²/l, varësisht nga vrazhdësia e sipërfaqes për shtresat e betonit, garazhet, magazinat etj.

PAKETIMI

0.75 l / 18 l