TRETËS UNIVERZAL NITRO

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

PËRDORET PËR TRETJEN E BOJËRAVE:

  • Kemocel bojërat
  • Kemodur S

PAKETIMI:

0.5 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l