Ton karta

Vërejtje

Ngjyrat e paraqitura në monitor dhe nuancat e shtypura mund të dallojnë pak nga gjendja/pamja reale.

14915329191318278739471401598_tonkarta.jpg