Ton karta

Vërejtje

Ngjyrat e paraqitura në monitor dhe nuancat e shtypura mund të dallojnë pak nga gjendja/pamja reale.

ton_karta.png