FINAL - SUVA SILIKATE E IMËT

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Final është suva shtresë hollë mbi bazë ujë xhami. Përdoret për përpunimin dekorativ të fasadave dhe sipërfaqeve të mureve të brendshme. Ka strukturë karakteristike uniforme të gërvishtur. Në mënyrë të veçantë është avull lëshues dhe ujë-rezistues, rezistues ndaj rrezeve UV dhe kushteve atmosferike, si dhe me aditivet plotësuese që i ka është i mbrojtur nga myku dhe kërpudhat.

MBULIMI

SZG 1,0 mm – 1,5 kg / m2         SZR 2,0 mm – 2,5 kg / m2

SZG 1,5 mm – 2,2 kg / m2         SZR 2,5 mm – 3,3 kg / m2

SZG 2,0 mm – 2,9 kg / m2

SZG 2,5 mm – 3,5 kg / m2

PAKETIMI

25 kg

NUANCAT