FINAL - SUVA SILIKONE E IMËT

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Final suvaja në mënyrë të veçantë është avull lëshues dhe ujë-rezistues, rezistues ndaj rrezeve UV dhe kushteve atmosferike, si dhe me aditivet plotësuese që i ka është i mbrojtur nga myku dhe kërpudhat.

MBULIMI

NZG 1,0 mm - 1,5 kg/m2          NZR 1,5 mm - 2,1 kg/m2

NZG 1,5 mm - 2,2 kg/m2          NZR 2,0 mm - 2,5 kg/m2

NZG 2,0 mm - 2,9 kg/m2          NZR 2,5 mm - 3,3 kg/m2

NZG 2,5 mm - 3,5 kg/m2

PAKETIMI

25 kg

NUANCAT