FINALPLAST - GRANULAT NGA MERMERI

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Finalplast është suva dekorative nga baza e lidhësve akrilik dhe granulateve të mermerit e cila shërben për përpunimin e brendshëm dhe të jashtëm të sipërfaqeve të nën-mureve. Përmban strukturë të lëmuar dhe uniforme, është ujë-rezistues, mund të lahet dhe është rezistues ndaj rrezeve UV dhe kushteve atmosferike.

MBULIMI

4,2 kg/m2

PAKETIMI

25 kg

NUANCAT

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 09
 • 11
 • 14
 • 19
 • 20
 • 22