Sistemi TOP MIX

TOP MIX sistemi

Gjatë arredimit të hapësirave bojërat luajnë rrol të rëndësishëm, ato krijojnë përshtypjet e para
për hapësirën apo gjësendin. Me ndihmën e tyre lehtë përmirësojmë ndonjë formë dhe të metë të
hapësirës, si dhe arrijmë ndjenjën e freskisë apo ngrohtësisë, lehtësimit apo ngarkesës.

Kërkimi për nuancën e duhur të ngjyrës të cilën e dëshironi në
ambientin tuaj shndërrohet në kërkim të mundimshëm dhe eksperimentim,
ku në shumicën e rasteve rezultati është i paqartë.
Nuancimi elektronik do t´jua zgjidh këtë problem.

Mjafton të keni në dispozicion një sasi optimale të bazave dhe kolorantëve në mënyrë që në çdo moment mund të kemi
produktin final të nuancuar.